DJ-ImageSlider

 • 8
 • 7
 • 6
 • 2
 • 5
 • 13
 • 10
 • 4
 • 11
 • 12
 • 9
 • 3

 

Nieuwsbrief januari 2019 

Volkstuinvereniging             

“De Heikant”

Aan de leden van de volkstuinvereniging   “De “Heikant”

Namens  het bestuur nodig ik u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van onze vereniging op:

                       Dinsdag  5 februari 2019.  Aanvang 20.00 uur

Locatie:  De Muze,  Kerkplein 12  6581 AC  Malden.

Agenda:

1.       Opening door de voorzitter.

2.       Notulen van de algemene ledenvergadering van 19 februari 2018  ( bijgevoegd).

3.       Ingekomen stukken en mededelingen.

4.       Jaarverslag  2018  van de secretaris  Dit wordt een videoverslag.

5.       Jaarverslag  2018 van de penningmeester en de begroting voor 2019 (bijgevoegd)

6.       Verslag van de kascontrolecommissie.  (de heren Siebum en Claessen)

7.       Benoeming nieuw lid  van de kascontrolecommissie  De heer Siebum is aftredend

8.       Bestuur 2019.  Geen enkel bestuurslid is aftredend. 

9.        Compost/ Mest.

Hierna volgt een korte pauze.    Daarna  wordt er gestemd over het compostprobleem.

10.   Bestrijding ongedierte.

11.   Kraampje groente/fruit.

12.   Picknicktafel.

13.   Informatie vanuit de tuincommissie door Sjef van de Loo.

14.   Rondvraag.

15.   Sluiting.

Na het officiële gedeelte  is er gelegenheid om bij een drankje en een hapje nader met elkaar kennis te maken.  Verder kunt u natuurlijk gezellig met elkaar bijpraten over de tuin en alles wat daar mee samenhangt.

Overigens zijn niet alleen de leden, maar ook hun partners welkom op deze vergadering.   Alleen de leden kunnen bij stemmingen hun stem uitbrengen.

Wij rekenen op een grote opkomst!

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Gerard Poelen, secretaris.

 

 

 

 Als u op de link "Sjef's Tuintips"  op deze site klikt, ziet u handige tips staan van toptuinder Sjef (tuin 38), die al jaren bij ons tuiniert.

 

© 2016 Webs en Systems | Photos by Amber Slot. All Rights Reserved.