• 2
 • 11
 • 3
 • 8
 • 7
 • 12
 • 5
 • 9
 • 13
 • 6
 • 10
 • 4

Nieuwsbrief november 2020

Nieuwsbrief november 2020 

Beste leden, 

Langzaamaan gaan we richting einde van het jaar. Sinterklaas en Kerst zijn niet heel ver meer, al zou je dat met het mooie weer niet zeggen.

Gelukkig was oktober redelijk nat, zodat ons complex en de bossen er om heen weer een beetje bij hebben kunnen tanken.

Kasjes en andere bouwwerken:

Nu we het stabiele weer achter ons gaan laten, willen we met klem adviseren om plastic kasjes en andere seizoengevoelige bouwwerken (tijdelijk) te verwijderen. Je kunt er donder op zeggen, dat anders de weergoden het voor u doen en die laten het niet zo netjes achter als dat u dat doet.

Afvalcontainer:

We gaan zonder vooraf inventariseren toch weer een afvalcontainer plaatsen.

U krijgt bericht wanneer die er staat en hoe we de inzameling van afgeschreven materialen gaan organiseren. 

Het gaat net als de vorige keer weer € 7,50 per kruiwagen kosten. 

Dat zal niet helemaal kostendekkend zijn, maar het ruimt wel weer eens lekker op, zo verwachten wij. 

Parkeerterrein:

In de vorige nieuwsbrief (augustus) beklaagde ik me over het schoonhouden van het parkeerterrein en deden we een oproep aan vrijwilligers om te helpen handmatig het onkruid te verwijderen. 

Dat hebben we geweten: met een flinke groep mede-tuinders was de klus in twee uur geklaard!

Waarvoor hartelijk dank!!

De reden waarom we dit handmatig doen moge duidelijk zijn: géén belasting voor milieu en grondwater ( waar we notabene onze eigen groenten mee besproeien).

Volgend jaar gaan we weer een oproep doen.

Ik maak meteen van de gelegenheid gebruik om de leden die het hele jaar door voor de vereniging klaar staan enorm te bedanken.

Denk aan heg snoeien, tuinhuis schilderen, nieuwe leden wegwijs maken, composthoop ordenen etc. etc.

Composthoop:

Dit brengt mij op de composthoop (tuinafval): 

Stort niet je halve tuin op de afvalhoop (zoals aarde en stenen)

Gooi het groenafval niet vóór de afvalhoop maar er bovenop

Houdt de loopplank afvalvrij

Mest en compost:

Het mest en compost-verhaal staat nu aardig op de rails.

Er is constant voorraad en de uitgifte-dagen worden goed bezocht.

Degenen die in het eerste kwartaal afgenomen hebben, kregen daar al een rekening van.

De laatste drie kwartalen worden op de contributie-factuur verrekend, die Ton begin van het komende jaar gaat versturen.

Algemene ledenvergadering:

Dat gaat vermoedelijk nog wel een dingetje worden.

Voor de nieuwe leden: die wordt elk jaar in februari gehouden en altijd goed bezocht, niet in de laatste plaats door het afsluitende borrel-uurtje.

We gaan kijken wat we kunnen doen, maar het zal er op uitdraaien dat u de stukken van penningmeester en secretaris per mail toegestuurd gaat krijgen met een verhaaltje er bij.

Als het allemaal een beetje mee zit ,en we rekenen daar wel op, dan gaat die borrel er in de zomer nog komen.

Wachtlijst:

We hebben, zoals veel tuinverenigingen, een forse wachtlijst (“as we speak” meer dan 30 adspirant-leden).

De tuincommissie constateerde dat een aantal tuinen een nogal verwaarloosde indruk maakt.

Voor ons reden om mensen actief te benaderen om hun lidmaatschap te heroverwegen, zodat anderen een kans krijgen om hun vriezer vol te gooien.

Dit was het voorlopig weer.

Blijf allemaal gezond en kom goed de winter door, dan zien we elkaar snel weer op ons mooie complex!

Hartelijke groet, Namens het bestuur, 

🌱 Tuinvereniging “de Heikant” , 

Leo Hendriks

© 2016 Webs en Systems | Photos by Amber Slot. All Rights Reserved.